Etiket: eşya kredisi

Bireysel Tüketici Kredileri

Bireysel krediler şirketler ve tüzel kişiler dışındaki bireylerin ticari olmayan harcamaları için kullandıkarı kredilere verilen isimdir. Bireysel krediler arasında en çok kullanılanlar nakit ihtiyaç kredileri,mesleki ihtiyaç kredileri, eğitim kredileri, evlilik krediler, eşye kredileri, tatil kredileri ve sağlık kredileridir.

Nakit ihtiyaç kredileri genellikle kefil ve teminat istenmeden belirli miktarlarda kullandırılan bireysel kredilerdir. Nkit ihtiyaç kredilerinde kredinin hangi alanda kullanılacağı banka tarafından araştırılmaz ve bu konuda kredi kullanandan bir açıklama istenmez. Bugünlerin cazip kredisi olan nakit ihtiyaç kredisi genellikle en fazla 60 ay vadeye kadar kullandırılıyor ve 15 Bin TL’yi aşmıyor.

Belirli bir meslek grubuna yönelik kredilere mesleki ihtiyaç kredisi adı verilir. Eczacılık, doktorluk, avukatlık gibi bir mesleğin icrası için gerekli araçların alınması, mesleğin geliştirilmesi, uygun işyeri imkanlarına kavuşulması gibi konularda kullandırılır.

Eğitim kredisi yurtiçi ya da yurtdışında eğitim almak ve eğitime devam etmek için gerekli masrafların karşılanmasına yönelik bireysel ihtiyaç kredilerindendir. Genellikle 60 aya varan vadelerle kullandırılıyor.

Evlilik için yapılacak masraflar, nikah ve düğün masrafları gibi harcamalar için kullandırılan krediler evlilik kredileri kapsamına girer.

Tatil kredisi, gezi, seyahat ve tatil masraflarının karşılanması için verilen kredilerdir. Bireysel ya da toplu yapılan seyahatlar, otel ve konaklama masrafları, tatil köylerinin ve otellerin ve tur şirketlerinin paket tatil seçenekleri için kullandırılır.

Eşya kredisi mobilya, beyaz eşya, bilgisayar ve diğer elektronik eşyaların alımı için kullandırılan bireysel tüketici kredilerindendir.

Tüm sağlık harcamalarında, tedavi, ameliyat, hastanede bakım, ilaç gibi masrafların karşılanmasında kullanılan kredilere sağlık kredisi adı verilir.

Tags : , , , , , , , , ,