Mide asitini gideren ilaçlar

Hareketsiz yaşam, aşırı yemek gibi çağdaş yaşama özgü davranışlar hazımsızlık problemi yaşamamıza yol açar. Stres de sağlığımızı etkileyen unsurlardan biri olarak bu sürece katılabilir. Evlerimizdeki ecza dolaplarında ya da buzdolaplarında rastlanan ilaçların başında mide hazımsızlığı ile ilgili ilaçlar gelir. Bu hazımsızlık ilaçları hap, toz ya da başka bir karışım şeklinde üretilmiş olabilir. Hazımsızlık ilaçlarının temel fonksiyonu midedeki fazla asit düzeyini düşürmek ve etkisiz hale getirmektir. Hazımsızlık midedeki asit miktarı fazlalığından olur.

Zaman zaman yaşadığımızı şişkinlik hissi midedeki asitlerin mide borusunun alt ucuna gitmesinden meydana gelir. Karbonat kullanmak asiti tamamen nötralize ettiğinden gerekli işlevlerini uygulamasına da engel olur. Bu nedenle mide asitine karşı devamlı karbonat kullanmak tehlikeli sonuçlar doğurabilir. Başka kimsayal maddelerin birleşimiyle üretilen ilaçlar aşırı nötrleşmeyi önler ve daha sağlıklı bir sonuç verir.

Fazla yemek yemek ya da sigara içmekten kaynaklanan hazımsızlık sorunları için hazımsızlık ilaçlarını kullanmak bir sorun oluşturmayabilir. Ancak sorun ya da mide tümörü yüzünden ortaya çıkıyorsa mutlaka bir doktor tavsiyesiyle ilaç kullanımı gereklidir.

Tags : , ,

Vitaminler ve Reçetesiz Kullanılan İlaçlar Etkili mi

Günümüzde pek çok insan hayatının belirli dönemlerinde ya da tümünde düzenli olarak vitamin kullanır. Vitaminlerden mucizevi bir etki bekleriz.  Ama vitaminlerin beklenen etkiyi yaratarak insanları zinde ve sağlıklı hale getirip getirmediği tartışılır. Ekstradan vitamin almak ne kadar sağlıklı ve gereklidir? Gelişmiş ülkelerde yaşayanlar ve besin maddelerine ulaşmakta zaten güçlük çekmeyenler vücutlarının ihtiyacı olan vitaminleri tükettikleri besinler fazlasıyla almaktadırlar.

Doktor reçetesi olmadan kullanılan uyarıcı ve yatıştırıcı ilaçlar da çoğunlukla beklenen etkilere sahip değildir. Kesin etkili ilaçların doktor reçetesi olmadan eczanelerden alınması zaten yasaktır. İnsanlar gençleşmek, enerjik olmak, dinç görünüm elde etmek gibi çeşitli amaçlarla reçetesiz satılan bu ilaçları kullanır. Ama bu ilaçların mucizevi bir gücü ya da tılsımlı bir etkisi yoktur.

Ruhsal ve bedensel açıdan ciddi sorunlar yaşayan kişiler ise doktorlarının tavsiyesiyle daha etkili ilaçlar alırlar. Yatıştırıcı ilaçlar tedavide doktorların işlerini kolaylaştırıyor olsa da hasta da alışkanlık yaptığı için ciddi sorunlar yaratabilir. Hasta ilacın varlığına güvenerek hastalığını yenmede kendi başına çaba göstermekte ısrarcı olmayabilir. Bu da iyileşmede tamamen ilaca güvenmeyi ve çaba göstermemeyi beraberinde getirir.

Ağrı dindirici yada hazımsızlık giderici ilaçlar da benzeri etkiler ve durumlar ortaya çıkarır. 60’lı yıllarda tıbbi ilaç olarak kullanılmaya başlayan ancak daha sonra gündelik hayatta düşünülmeden kullanılmaya başlayan ilaçlardan biri de amfetamin tabletleridir. Geçen zaman içinde mfetamin tabletlere karşı alışkanlık artmış, bu da doktorları endişelendirmeye başlamıştır. Uyku haplarının yaygın kullanımı da tıp dünyasında kaygı yaratmaktadır. Kaygı çağdaş yaşamın engellenemeyen unsuru haline geldikçe sakinleştirici ilaçlara olan talep gittikçe artmaktadır. İlaçlardan medet ummak yerine kaygı ortamlarından uzak durmak ve yaşam biçimini değiştirmek bugün tedavide en etkin yol olarak önerilmektedir. Çözümü tümüyle ilaçlarda aramak yerine stresi azaltıcı yöntemlere başvurmak artık en akıllıca yol olarak görülmektedir.

(web sağlık)

Tags : , , , ,

Karbonhidratların Emilimi

Karbonhidratların emilimi değişik süreçlerle gerçekleşir. Bağırsaklarda başlayan emilim süreci karaciğerde sonuçlanır. Emilim prosedürü oniki parmak bağırsağı ve boşbağırsak içerisinde gerçekleşen karışık ve kompleks bir süreçtir. Karbonhidratların emilim kabiliyetleri emilim süreci içinde çok önemli bir unsur olarak ortaya çıkar. Karbonhidratlar karbonlu şeker ya da diskaratik biçiminde emilirler. Karbonlu şeker emilimi bilimsel olarak monosakarit heksoz olarak adlandırılır. Monosakarit heksoz glikoz, früktoz, galaktoz emilimi şeklinde gerçekleşebilir. Karbonhidratların hücre içi geçişi sırasında emilimi de mümkündür. Bu süreç monosakaritlere parçalanan laktoz gibi disakarit şeklinde gerçekleşir.

Şekerin yapısı neyse hücre içine geçiş şekerin taşıdığı özelliklere göre değişik mekanizmalarla hayata geçirilir. Glikoz ve galaktoz yapıları söz konusu ise etkin mekanizma ile karbonhidrat emilimi gerçekleşirken, pentozlar edilgin mekanizma ile emilime uğrarlar.

Hücre içine alınan früktozun yüzde ellisi burada glikoza dönüştürülür. Emilen şekerler kılcal damarlara gönderilerek bu damarlar aracılığıyla kapı toplardamarına ulaştırılır. Kapı toplardamarı bu şekeri karaciğere gönderir. Bir bölümü glikojen şeklinde saklanırken karaciğere gönderilen bölüm yakılarak kullanılır.

Tags : , , , , , , , , ,

Bağırsak Emilimi – Sindirim Sistemi Hareketleri ve Çalışma Şekli

Besinlerin vücuda alınmasından sonra ilk aşama sindirim sürecidir. Bu evrenin tamamlanmasının ardından alınan besinlerin vücuda yararlı olarak kullanılabilir hale getirilmesi prosedürü başlar. Bu aşamaya emilim adı verilir. Vücutta emilim aşamaları ince bağırsaklar içerisinde ve onlar sayesinde gerçekleştirilir. İnce bağırsağın emilimi gerçekleştirecek olan genel yüzey alanı çok geniştir. Kapaklar ve küçük çıkıntılar (bağırsak tümürleri) bu yüzeyin genişlemesine destek olurlar. bağırsak tümürleri de emilim yüzeyini kendisi kadar arttıran küçük girinti ve çıkıntılara sahiptir. Bu girinti ve çıkıntılar optik mikroskopla gözlemlenebilir.

İnce bağırsaklarda gerçekleştirilen karıştırma hareketleri besinlerin mukoza ile temas etmelerini sağlar. Böylece daha kaliteli ve yüksek düzeyde bir emilim gerçekleşir. İnce bağırsak içindeki emilim hızı boş bağırsaktan kıvrım bağırsağa doğru azalmaya başlar.

Aminoasitler, şekerler ve suda eriyebilen diğer maddeler bağırsak mukozasında kılcal damarlardan geçer. Trigliseritler, kolesterol ve suda erimeyen diğer yağlı asitler ise lenf damarlarından geçerek harekete devam eder.

Emilen besinler öncelikle bağırsak boşluğundan hücre çeperine geçerler. Burada hücre içindeyken boşluk kutbundan taban kutbuna doğru geçiş sağlanır. Bu aşamanın ardından ise kana ya da lenfe geçiş gerçekleşir. Emilim süreci etkin emilim ya da edilgin emilim şeklinde gerçekleşebilir. Edilgen emilim enerji gerektirmeyen bir prosedürdür. Etkin emilim ise enerji harcanarak gerçekleştirilir ve edilgen emilim gibi fizik yasaları gereğince otomatik işleyen bir süreç değildir.

Tags : , , , , , , , ,

Merhaba

Yaşamın her alanından sizlere faydalı olacağını düşündüğümüz yazılar, resimler ve videolarla internetteyiz. Merhaba Türkiye, merhaba gurbetçi dostlarımız. Amacımız iyi vakit geçirmenizi sağlarken, yaşam kalitenizi arttırmak yolunda bir parça da olsa sizlere yardımcı olabilmek. Sanat, ekonomi, eğitim, sağlık… Kısaca yaşamın ta kendisi bu sitede.