Petrol Ofisi Avusturyalı şirkete satıldı

Petrol OfisiAvusturyalı OMV, Türkiye’nin en büyük akaryakıt dağıtım şirketi Petrol Ofisi A.Ş.’de (POAŞ) tek patron oluyor. Doğan Holding’in POAŞ’daki yüzde 54.17’lik hissesini satın alan OMV, POAŞ’daki hisse oranını yüzde 41.58’den yüzde 95.75’e çıkarıyor.

Avusturyalı enerji şirketi OMV, Doğan Holding’in Petrol Ofisi A.Ş.’deki (POAŞ) yüzde 54.17’lik hissesini satın alıyor. OMV, böylece POAŞ’daki hisse oranını yüzde 41.58’den yüzde 95.75’e çıkarıyor. Doğan Holding’ten konuyla ilgili yapılan açıklamada “Yönetim Kurulumuz bugün (dün) yapmış olduğu toplantısında ve mutabık kalınan esaslar dahilinde; gerekli yasal izinlerin alınması; belirlenen koşulların sağlanması, hisse devri için gerekli her türlü koşulun sağlandığı hususunda ‘alıcı’ ve ‘satıcı’ tarafların müştereken mutabık kalması ile Petrol Ofisi A.Ş.’de tüm pay sahiplerine en az 489.200.000 USD tutarında kâr dağıtımı yapılması şartlarıyla, Şirketimizin Petrol Ofisi A.Ş. sermayesinde sahip olduğu ve Petrol Ofisi A.Ş. sermayesinin yüzde 54.17’sine karşılık gelen, beheri 1 TL nominal değerli 312.665.848 adet (yüzde 54,14) A Grubu Nama/Hamiline paylar ile birlikte Petrol Ofisi A.Ş. sermayesinin yüzde 0.03’ünü temsil eden payların; taraflar arasında mutabık kalınan 1 milyar Euro bedel üzerinden OMV Aktiengesellschaft’ta (OMV) devri işlemlerine başlanılmasına karar vermiştir. Hisse devir bedeli ‘kapanış koşulları’nın sağlanmasını takiben nakden ve peşin olarak ödene-cektir” denildi.

Güçlü bir adım

OVM’den yapılan açıklamada ise, satın alma kararının Türkiye’de entegre büyümenin devamlılığı için güçlü bir adım olduğu vurgulandı ve Türkiye operasyonunun zengin kaynaklara sahip Hazar Bölgesi ve Ortadoğu’ya erişimde stratejik köprü olarak konumlandırılmasının planlandığı belirtildi. OMV CEO’su Wolfgang Ruttenstorfer de şunları söyledi: “Tüm Petrol Ofisi çalışanları ile iyi bir iş birliği içinde olmayı amaçlıyoruz. Petrol Ofisi marka bilinirliliği, sektöründeki köklü geçmişi ile Türkiye’nin lider şirketlerinden biridir. Biz şirketin bu başarı öyküsünü devam ettirecek olmaktan gurur duyuyoruz ve şirketin Türkiye’deki konumunu güçlendirerek bölge ekonomisinin gelişimine katkı sağlamayı hedefliyoruz.”

Türkiye’nin dev dağıtım şirketi

MERKEZİ İstanbul’da bulunan Petrol Ofisi A.Ş (POAŞ), Türkiye pazarında yüzde 27’lik payına ve 2009’da 7.4 milyon ton satış hacmine sahip. Şirket, yaklaşık 1 milyon metreküp depolama kapasitesiyle de dikkat çekiyor. Bu kapasite Türkiye’nin toplam depolama kapasitesinin yüzde 25’ini oluşturuyor. PO 2009 yılı sonu itibariyla 2.500 akaryakıt istasyonuna ve 1.000 çalışana sahip.

Tags : , ,
Önceki yazıyı okuyun:
Dudak dolgunlaştırma, enjeksiyon ile dudak estetiği

Dolgun dudaklar, tarih boyunca güzelliğin ve estetiğin simgesi oldu. Bazı kişilerde yapısal olarak bir incelik, bazen de yaşın ilerlemesi, menopoza...

Kapat