Bireysel Krediler Nedir, Ne Demektir

Bankacılık dilinde karşımıza çıkan bireysel kredi kavramı tam olarak ne anlama geliyor? Konut Kredileri, Mortgage, İhtiyaç Kredileri, Taşıt Kredileri, Tüketici Kredileri ve pekçok başka kredi Bireysel Krediler başlığı altında toplanıyor? Peki ama Bireysel Kredi ne demek, ne anlama geliyor? Diğer tüm krediler verildikleri konunun ismini taşırken kredilerin tümü neden Bireysel Krediler olarak tanımlanıyor?

Aslında sorunun yanıtı çok basit: Şirketlere, kurumlara değil de tek tek bireylere, insanlara verilen kredilere Bireysel Kredi adı veriliyor. Şirketlerin, Kobilerin, Kurumların, Belediyelerin vs. kullandıkarı kredilere ise Kurumsal Krediler deniliyor.

Bu ayrım Medeni Kanundaki kişi ve kişilik kavramlarına dayanıyor. Medeni Kanunda iki tür kişi ve kişilik öngörülüyor. Bunlardan birisi Gerçek Kişiler, yani insanlar. Diğeri ise Tüzel Kişiler, yani şirketler, kuruluşlar, dernekler, vakıflar ve aklınıza gelebilecek her türlü kurum. Gerçek kişiler eylemlerinden ve borçlarından kişi olarak sorumlu iken, Tüzel kişilerin sorumluluğu kurucularının ve yöneticilerinin doğrudan sorumluluğuna dönüşebileceği gibi kurumsal bir sorumluluk düzeyinde de kalabiliyor.

Tags : , , , , , ,
Önceki yazıyı okuyun:
En ucuz konut kredisi

Türkiye'de bankalar arasındaki kredi savaşlarının kızıştığı şu günlerde en uygun koşullarda kredi veren bankayı tespit etmek kredi kullanacaklar için önemli...

Kapat