Sindirim Kanalını Oluşturan Bölümler ve Karın Zarı

Vücudumuzun en önemli fonksiyonlarından birini sağlayan sindirim sistemi, sindirim kanalı ile ek salgı bezlerinden oluşan bir sistemdir. Sindirim kanalını oluşturan bölümler ise yutak, yemek borusu, mide, ince bağırsak ve kalın bağırsaklardan meydana gelir. İnce bağırsak, hareketsiz kısım olan onikiparmak bağırsağı ve hareketli ince bağırsak kıvrımlarından oluşan boşbağırsaktan oluşur. Boşbağırsağa kıvrımlı bağırsak adı da verilir. Kalın bağırsak ise üç bölümden meydana gelir. Bu bölümler kalın bağırsak, göden bağırsağı ve makatı içerir. Yemek borusu dışında tüm sindirim kanalı karın boşluğu içinde içinde yer alır. Karın boşluğu içinde bulunan karın zarı ise sindirim organlarıyla yakından komşu konumda bulunur.

KARIN ZARI

Periton / seröz bir zar olan karın zarı iki kısımdan oluşur:

Çeper karın zarı olarak adlandırılan yaprak karın çeperlerine yapışıktır. Çeper karın zarı parietal periton olarak da bilinir.

İç organ karın zarı olarak adlandırılan yaprak karın içindeki organları örter. Bu bölüme viseral periton da denilir.

İç organ karın zarı, çeper karın zarına kıvrımlar vasıtasıyla bağlanır. Kıvrımlar bulundukları bölgeye göre değişik isimler alır. Çeper yaprağının karın zarıyla birleşimini sağlayan kıvrıma zar askı (mezo) adı verilir. Çeper yaprağını, sindirim kanalına dahil olmayan bir organa (örneğin dalak) bağlayan kıvrıma bağ denilir. Karın zarı kıvrımları içinde damarlar bulunur.

(web sağlık)

Tags : , , , , , , , , ,
Önceki yazıyı okuyun:
Sindirim Kanalı

İnsanlık tarihinde besinler, sindirim ve vücutta görülen etkiler arasında bağlantılar kurulmuş ve gözlemlenen değişiklikler çeşitli biçimlerde açıklanmıştır. Eski çağlardan beri...

Kapat