Sindirim Kanalı

İnsanlık tarihinde besinler, sindirim ve vücutta görülen etkiler arasında bağlantılar kurulmuş ve gözlemlenen değişiklikler çeşitli biçimlerde açıklanmıştır. Eski çağlardan beri karın ağrısı gibi belirtiler tedirginliğin, huzursuzluğun ya da korkunun yansımaları olarak görülmüştür. Sindirim sistemi ile ilgili açıklamalar bilimsel dayanağı olmayan eski tıp alışkanlıklarından günümüzde de kurtulmuş değildir. Sindirimi kolaylaştıran maden suları, perhiz yemekleri gibi tıp biliminde tam olarak yeri olmayan tedavi yöntemleri halk arasında yaygındır.

Sindirim sisteminin çalışması  besinleri kimyasal yönden yalınlaştırmak amacına hizmet eder. İnce bağırsak vücuda alınan besinleri mukoza hücreleri tarafından emilebilir yalın moleküllere çevirmek için çalışır. Yalın moleküller arasında aminoasitler ve yağ asitleri sayılabilir. Sindirim kanalının fiziksel yapısı besin parçasının taşınmasını, dışarı atılmasını ve çeşitli salgıların salınmasını sağlamak amacına yönelik olarak oluşmuştur.  Yalın moleküllerin emilimi ve vücut için gerekli olan maddelerin yapımı genellikle karaciğerde gerçekleşir. İnce bağırsak, kapı toplardamarı ve karaciğer arasında birbirleriyle etkileşimli bir ilişki söz konusudur. Her birinin durumu diğerinin çalışmasını ve fonksiyonunu yerine getirmesini etkiler.

Sindirm kanalı hastalıklarının tedavisinde cerrahi müdahale gerekliyse bozunun tipinin iyi belirlenmesi gereklidir. Bazı bozunların boyutu 1 mm’yi aşmadığı için yaklaşık 5 mt uzunluğundaki sindirim kanalının ulaşılamayan bölgelerindeki bozunların niteliğini belirlemek her zaman kolay bir iş değildir. Tıp biliminin gelişmesinin ilk dönemlerinde röntgen teşhis koymaya çalışan doktorlara çok yardımcı olmuştur.  Daha sonraları geliştirilen endoskopi yöntemi ise sindirim yolunun içeriden izlenmesine olanak tanıdı. Başlangıçta zorlu bir yöntem olan endoskopi cam elyaf maddesinin devreye girmesiyle kolaylaştı. Bu sayede sindirim kanalının ulaşılamayan bölümlerini görüntülemek de mümkün hale geldi.

Hastalıkların iyicil mi kötücül mü olduklarının belirlenmesi çıkarılan canlı dokuların mikroskopla incelenmesini gerektirir. Biyopsi bezen, özellikle ince bağırsaklarda gözle görmeden de yapılabilmektedir. Özellikle geçen yüzyılda sindirim sistemi cerrahisi alanında çok büyük ilerlemeler oldu. Günümüzde sindirim sistemi kısmen veya tamamen hiçbir güçlükle karşılaşmadan çıkarılabilmektedir. İnce bağırsağın tümüyle çıkarılması bunun dışındadır. (sağlık)

Tags : , , , , , , , , , , , , , , , , ,

0 thoughts on “Sindirim Kanalı”

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Önceki yazıyı okuyun:
Fast Food Alışkanlığından Nasıl Kurtulmalı?

Fast food tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de son 20 - 30 yıla damgasını vuran bir yemek kültürü haline geldi....

Kapat