İspanya: Keşifler, Deniz Ticareti ve Sömürgecilik Dönemi

İspanya’nın uzun tarihinde ‘Büyük Yüzyıl’ olarak adlandırılan bir dönem vardır. Castilla kraliçesi İsabel ile Aragon kralı Fernando evlenmesiyle başlayan dönem soylularla katolik krallar arasında on yıl devam eden savaşlar sonucu ortaya çıktı. Mücadeleden galip çıkan krallar İspanya’da yeni bir dönem başlattılar. Granada’nın İspanya’ya katılmasının ardından Amerika’nın keşfi geldi. Tüm bu olaylar İspanya’yı güçlü bir denizaşırı sömürge imparatorluğu haline getirdi. İspanya artık rakipleri olan Napoli ve Milano şehir devletlerine karşı özellikle denizcilik ve deniz ticareti alanında çok üstündü. Bunu Portekiz krallığıyla birleşme izledi ve İber yarımadasının tarihteki en parlak dönemi başlamış oldu.

Ekonomik açıdan herşey yolunda giderken katolik kralların egemenliği engizisyon mahkemesinin ağır baskısını getirdi. Ülkede birlik sağlanmıştı ama artık azınlıklar için yaşam hakkı yoktu. Özellikle museviler ve müslümanlar için. Bu dinlerden olanlar zorla din değiştirmeye zorlandılar. Kabul etmeyenler İspanya’dan sürgün edildi. İspanya’nın insan hakları açısından en karanlık dönemlerinden biri yaşanıyordu. Yüzbinlerce musevi İspanya’dan çıkarak başka ülkelere, özellikle de Osmanlı devletine sığındılar.  XV. yüzyılda İspanya’nın birliği acılı yollarla da olsa tamamlanmış oldu.

İspanya’yı bir arada tutan şeyler sadece din ve kültürdü. Castilla dili ulusal bir nitelik kazandı ve ülkeye hakim oldu. Egemenlik sahibi krallıklar ise Nuvarra, Aragon, Katalonya ve Valencia krallıklarıydı ve iç işlerinde bağımsızdılar. V. carlos dönemi Bourgogne düklerinin hayatlarına özenilerek şatafat ve gösterişle geçti. Castilla’da üretilen yünlerin ticareti ve pazarlarda satılışı İspanya ekonomisinin gelişmesinin temelini oluşturdu. 1550 ve 1580 yılları arasında Amerika kıtasından getirilen altın ve gümüş, Castilla bölgesinin ve İspanya’nın ekonomisini zenginleştirerek altın bir çağ yaşanmasını sağladı. (avrupa tarihi)

Tags : , , , , , ,

0 thoughts on “İspanya: Keşifler, Deniz Ticareti ve Sömürgecilik Dönemi”

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Önceki yazıyı okuyun:
Arap Etkisindeki İspanya

Avrupa'da Arap egemenliği yaşamış ve Arap kültürüyle tanışmış tek ülke İspanya'dır. Bu yönüyle İspanyol sanatı ve kültürü diğer Avrupa ülkelerinden...

Kapat