Avrupa Birliği ve İspanya – Euro, Ekonomi ve Tarihi Gelişim Süreci

İspanya tarihte her zaman hem Avrupa’nın kurucu üyelerinden biri olarak en önemli parçalarından biri oldu, hem de dışında kaldı. Ayrı bir yarımada oluşu ve kuzeye ulaşmak için karşılaşılan doğal engeller İspanya’yı ve iber yarımadasını değişik bir coğrafya haline getirmişti. İspanya’nın bir dönem uğradığı Arap istilası bölgeye Arap ve sİlam kültürünü de getirdi, bu kültür özellikle İspanyol sanatı üzerinde çok etkili oldu. İspanya 16. yüzyıla kadar daha hoşgörülü ve kozmopolit bir yapıya sahipken katolik kralların ülkeye hakim olması azınlıkların dışlanmasına ve ülkeden sürülmelerine neden oldu. İspanya bu tarihlerden sonra daha Hristiyan ama daha hoşgörüsüz bir dönem yaşadı. Ancak İspanya’nın kökenlerinde olan özgürlük duygusu ve çok kültürlülük zaman içinde her engeli aşmayı bilmiş ve sonunda bugünün özgür İspanya’sına ulaşılmıştır. İspanya tarihi iç savaşlar, darbeler ve baskıcı yönetimlerle dolu olsa da İspanya’nın özgür düşünceli sanat ve kültür insanları İspanya’yı her zaman küllerinden yeniden doğurmayı bildiler. Bugünkü Avrupa Birliği’nin önemli bir üyesi olan İspanya özellikle bir sanat ve kültür merkezi olma niteliğiyle ön plana çıkıyor.

İspanya ekonomik açıdan her zaman Avrupa’nın geri bölgelerinden biri oldu. Coğrafi keşiflerle bir dönem emperyal bir güç haline gelse de bu üstünlüğünü koruyamayan İspanya özellikle üretim alanındaki başarısızlığıyla geriledi. İspanya’ya 1975 yılında yeniden demokrasinin gelmesi ve askeri yönetimin yıkılması ülke ekonomisini canlandırdı. Ülke tarım ekonomisi görünümünden sanayi ve ticaret ekonomisi görünümüne girmeye başladı. İspanya’nın 1986 yılında Avrupa Birliği’ne girmesiyle ekonomik canlanma süreci hız kazandı. Ülkede özellikle yabancı sermayeye dayalı yatırımların arttığı ve ülke refahının yükseldiği gözlemlendi. Ancak özellikle Euro para biriminin kullanılmaya başlanmasıyla yaşanan sahte refah son dönemlerde olumsuz sinyaller vermeye başladı. Rekabetçi olmayan bir ekonomiye sahip olan İspanya güçlü Euro sayesinden uzun yıllar hak etmediği bir seviyede hayat sürdü. Devamlı borçlanma ve yükselen kamu açıkları ülkeyi son dönemlerde zorlamaya başladı. Ülkenin kişi başına gelir düzeyi güçlü Euro nedeniyle olmaması gereken seviyelerde. İspanyol halkının ise bu sahte cennetten vazgeçmeye hiç niyeti yok gibi gözüküyor. Şu anda Almanya’nın desteğiyle ayakta duran ülkenin durumu Alman vatandaşlarını da oldukça huzursuz ediyor. İspanya’nın yeniden ayağa kalkması için üretim ekonomisine dönmesi ve rekabetçi bir ekonomiye sahip olması isteniyor.

Tags : , , , , , , , , ,

0 thoughts on “Avrupa Birliği ve İspanya – Euro, Ekonomi ve Tarihi Gelişim Süreci”

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Önceki yazıyı okuyun:
İspanya sadece tatil, güneş, kum ve deniz değil

İspanya gerçek bir turizm cennetidir. Ancak bu eşsiz ülke kendisini ziyaret edenler için sadece bol güneş, deniz, kum, mükemmel yemekler...

Kapat