Arap Etkisindeki İspanya

Avrupa’da Arap egemenliği yaşamış ve Arap kültürüyle tanışmış tek ülke İspanya’dır. Bu yönüyle İspanyol sanatı ve kültürü diğer Avrupa ülkelerinden farklılıklar gösterir. İspanya’da yaşanan Arap egemenliğinin izlerine günümüzde bile rastlanır. Avrupa doğudan gelen ve Avrupa’nın içlerine kadar yayılan Türk hakimiyetine ve etkisine alışkındır. Ancak Türkler kadar diğer milletlerle bir arada yaşama özelliği göstermeyen ve diğer kültürlere daha kapalı olan Arapların Avrupa’da varlık göstermeleri Avrupalıları daha çok tedirgin etmiştir. İspanya’nın Araplarla tanışması VIII. yüzyılda başlar. Araplar Kuzey Afrika’dan İspanya’ya  geçerler ve fetih faaliyetlerine girişirler. Aslında sayıları sadece 10 – 12.000 kişi kadar olan Arapların nüfus olarak etkili olmamakla birlikte dinsel ve kültürel açıdan İspanya’yı etkilediler.

Kurtuba emiri 929 yılında Bağdat’taki halifeye kafa tutar hale gelmişti. Kurtuba emiri kendini “halife” ilan etti ve bu durumu İslam dünyasının büyük kısmında kabul gördü. İkiyüzelli seneden daha uzun bir dönemde Kurtuba (İspanyolcada Cordoba) kenti, Batı İslam uygarlığı açısından bir altın çağ yaşattı. Eski Yunan’dan kalan ve yok olmamış olan eserler Arapçaya ve Latinceye tercüme edildi. Kurtuba’nın Rönesans devriminin gerçekleşmesi için bir altyapı oluşturduğunu söylemek fazla hayalcilik olmaz. Avrupa’da özgür ve eleştirel düşüncenin temelleri bu şehirde atıldı.

Bu parlak dönem 1000 yılına kadar sürdü. Daha sonra kurulan Zaragoza, Toledo, Valencia ve Sevilla kent emirlikleri kısa zamanda Hristiyan etkisine girdiler ve işgal tehditi altında kaldılar. 11. yüzyılın sonlarında uygarlık fikri unutuldu ve İspanya’daki mücadele Hristiyan – Müslümanlık savaşlarına dönüştü. Bu mücadeleden Hristiyanlar galip çıktılar.

İslam sanatının etkileri özellikle Toledo, Kurtuba ve Gırnara’da (günümüzde Granada) görülür.  Avrupa’nın gotik sanatı ile Arap mimari ve süsleme sanatı başarıyla biraraya getirilerek muhteşem yapılar ve sanat eserleri ortaya konulmuştur. (webci tarih)

Tags : , , , , , , , , , ,

0 thoughts on “Arap Etkisindeki İspanya”

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Önceki yazıyı okuyun:
Proteinlerin Emilimi

Boşbarsağın yukarı bölümlerinde gerçekleşir. Bu emilim ancak, proteinler en son ürünleri olan aminoasitlere parçalanmışlarsa yapılabilir. Emilim mekanizması, enerji gerektiren etkin...

Kapat