Bağırsak Emilimi – Sindirim Sistemi Hareketleri ve Çalışma Şekli

Besinlerin vücuda alınmasından sonra ilk aşama sindirim sürecidir. Bu evrenin tamamlanmasının ardından alınan besinlerin vücuda yararlı olarak kullanılabilir hale getirilmesi prosedürü başlar. Bu aşamaya emilim adı verilir. Vücutta emilim aşamaları ince bağırsaklar içerisinde ve onlar sayesinde gerçekleştirilir. İnce bağırsağın emilimi gerçekleştirecek olan genel yüzey alanı çok geniştir. Kapaklar ve küçük çıkıntılar (bağırsak tümürleri) bu yüzeyin genişlemesine destek olurlar. bağırsak tümürleri de emilim yüzeyini kendisi kadar arttıran küçük girinti ve çıkıntılara sahiptir. Bu girinti ve çıkıntılar optik mikroskopla gözlemlenebilir.

İnce bağırsaklarda gerçekleştirilen karıştırma hareketleri besinlerin mukoza ile temas etmelerini sağlar. Böylece daha kaliteli ve yüksek düzeyde bir emilim gerçekleşir. İnce bağırsak içindeki emilim hızı boş bağırsaktan kıvrım bağırsağa doğru azalmaya başlar.

Aminoasitler, şekerler ve suda eriyebilen diğer maddeler bağırsak mukozasında kılcal damarlardan geçer. Trigliseritler, kolesterol ve suda erimeyen diğer yağlı asitler ise lenf damarlarından geçerek harekete devam eder.

Emilen besinler öncelikle bağırsak boşluğundan hücre çeperine geçerler. Burada hücre içindeyken boşluk kutbundan taban kutbuna doğru geçiş sağlanır. Bu aşamanın ardından ise kana ya da lenfe geçiş gerçekleşir. Emilim süreci etkin emilim ya da edilgin emilim şeklinde gerçekleşebilir. Edilgen emilim enerji gerektirmeyen bir prosedürdür. Etkin emilim ise enerji harcanarak gerçekleştirilir ve edilgen emilim gibi fizik yasaları gereğince otomatik işleyen bir süreç değildir.

Tags : , , , , , , , ,
Önceki yazıyı okuyun:
Merhaba

Yaşamın her alanından sizlere faydalı olacağını düşündüğümüz yazılar, resimler ve videolarla internetteyiz. Merhaba Türkiye, merhaba gurbetçi dostlarımız. Amacımız iyi vakit...

Kapat